CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Chính sách hoàn tiền là một cách để giúp khách hàng an tâm hơn khi trải nghiệm bất kỳ dịch vụ nào tại NPS.

1. Quy định hoàn tiền

Trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt dịch vụ, nếu khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ và hoàn tiền, NPS sẽ hoàn trả 100% giá trị khách hàng đã thanh toán trước đó. Khách hàng sẽ chịu mức phí chuyển tiền và các chi phí hành chính liên quan (nếu có).
Dịch vụ hỗ trợ hoàn tiền:

▪️ Hoàn tiền trong vòng 3 ngày đối với dịch vụ Hosting

▪️ Hoàn tiền trong vòng 7 ngày đối với dịch vụ Cloud VPS

▪️ Không hoàn tiền đối với các dịch vụ máy chủ riêng (Dedicated Server) hoặc các phí cài đặt, quản trị dịch vụ

▪️ Không áp dụng chính sách hoàn tiền đối với các dịch vụ đăng ký thông qua các chương trình khuyến mãi

Nếu yêu cầu hoàn tiền vượt mức 30 ngày kể từ ngày kích hoạt, NPS chỉ chấp nhận hoàn tiền đối với các trường hợp:

▪️ Nâng cấp gói dịch vụ

▪️ Chuyển đổi gói dịch vụ

Số dư phát sinh sau khi trừ chi phí đã sử dụng sẽ được cộng vào số dư tài khoản (credit) của khách hàng tại NPS. Số dư này dùng để sử dụng các dịch vụ tại NPS và không được quy đổi thành tiền mặt.

2. Điều kiện hoàn tiền

Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền duy nhất một lần đối với mỗi gói dịch vụ được phép hoàn tiền.
Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với các gói dịch vụ trong kỳ hạn 3 tháng trở lên.
Nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền nhưng có thông tin trùng với các thông tin với khách hàng đã được hoàn tiền trước đó thì yêu cầu sẽ bị từ chối:

▪️ Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND)

▪️ Cùng tên miền

▪️ Cùng số điện thoại đăng kí trên thông tin khách hàng

Yêu cầu hoàn tiền bị từ chối nếu như khách hàng bị ngừng cung cấp dịch vụ vì vi phạm Quy định sử dụng của NPS

3. Thay đổi chính sách

NPS có quyền thay đổi, cập nhật, bổ sung nội dung chính sách để phù hợp với pháp luật Việt Nam. Mọi thay đổi sẽ được thông báo với khách hàng qua Email.