Kiến thức chung

PHÂN BIỆT GIỮA FIREWALL VÀ PROXY SERVER

22/03/2019

Firewall và Proxy là hệ thống không thể thiếu trong mỗi dịch vụ mạng. Cả hai đểu đóng vai trò tương tự như một cổng thông hành cho phép hoặc chặn các kết nối không mong muốn.