Bảng Giá

Đã bao gồm Default AntiDDOS

Hosting 20k

60,000 /3 tháng

Thông số kỹ thuật

: : : : : : : :
Dung lượng lưu trữ2 GB
Băng thông20 GB
Tên miền1
Tên miền phụ1
Cơ sở dữ liệu1
FTP_Acount1
Email5
SSLFree SSL
Mua ngay

Hosting 38k

114,000 /3 tháng

Thông số kỹ thuật

: : : : : : : :
Dung lượng lưu trữ3 GB
Băng thông30 GB
Tên miền3
Tên miền phụ3
Cơ sở dữ liệu3
FTP_Acount3
Email10
SSLFree SSL
Mua ngay

Hosting 50k

150,000 /3 tháng

Thông số kỹ thuật

: : : : : : : :
Dung lượng lưu trữ5 GB
Băng thông50 GB
Tên miền5
Tên miền phụ5
Cơ sở dữ liệu5
FTP_Acount5
Email15
SSLFree SSL
Mua ngay

Hosting 68k

204,000 /3 tháng

Thông số kỹ thuật

: : : : : : : :
Dung lượng lưu trữ8 GB
Băng thôngKhông giới hạn
Tên miền10
Tên miền phụ10
Cơ sở dữ liệu10
FTP_Acount10
Email20
SSLFree SSL
Mua ngay

Hosting 120k

360,000 /3 tháng

Thông số kỹ thuật

: : : : : : : :
Dung lượng lưu trữ15 GB
Băng thôngKhông giới hạn
Tên miền15
Tên miền phụ15
Cơ sở dữ liệu15
FTP_Acount15
Email30
SSLFree SSL
Mua ngay

Hosting 200k

600,000 /3 tháng

Thông số kỹ thuật

: : : : : : : :
Dung lượng lưu trữ30 GB
Băng thôngKhông giới hạn
Tên miềnKhông giới hạn
Tên miền phụKhông giới hạn
Cơ sở dữ liệu20
FTP_Acount20
Email50
SSLFree SSL
Mua ngay

Hosting 300k

300,000 /1 tháng

Thông số kỹ thuật

: : : : : : : :
Dung lượng lưu trữ50 GB
Băng thôngKhông giới hạn
Tên miềnKhông giới hạn
Tên miền phụKhông giới hạn
Cơ sở dữ liệu50
FTP_Acount50
Email100
SSLFree SSL
Mua ngay