Cloud VPS

Cloud VPS

Cloud VPS

Mua ngay Mua ngay Mua ngay

Bảng Giá

Hosting 5k

60,000 /12 tháng

Thông số kỹ thuật

: : : : : :
Dung lượng lưu trữ300 MB
Băng thông10 GB
Tên miền1
Tên miền phụ1
Cơ sở dữ liệu1
FTP_Acount1
Mua ngay

Hosting 15k

45,000 /3 tháng

Thông số kỹ thuật

: : : : : :
Dung lượng lưu trữ1 GB
Băng thông10 GB
Tên miền1
Tên miền phụ1
Cơ sở dữ liệu1
FTP_Acount1
Mua ngay