Bảng Giá

Đã bao gồm Default AntiDDOS

NWALL 500

500,000 /1 tháng

Thông số kỹ thuật

: : : : : :
Connection500
Rule1
DashboardDashboard Login
Băng thông100Mbps Real
APIRestfull
Dịch vụÁp dụng VPS/Server
Mua ngay

NWALL 1000

1,000,000 /1 tháng

Thông số kỹ thuật

: : : : : :
Connection1000
Rule2
DashboardDashboard Login
Băng thông200Mbps Real
APIRestfull
Dịch vụÁp dụng VPS/Server
Mua ngay

NWALL 2000

2,000,000 /1 tháng

Thông số kỹ thuật

: : : : : :
Connection2000
Rule3
DashboardDashboard Login
Băng thông400Mbps Real
APIRestfull
Dịch vụÁp dụng VPS/Server
Mua ngay

NWALL 4000

4,000,000 /1 tháng

Thông số kỹ thuật

: : : : : :
Connection4000
Rule5
DashboardDashboard Login
Băng thông700Mbps Real
APIRestfull
Dịch vụÁp dụng VPS/Server
Mua ngay